Tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Bạn đang tìm cách “tính giá trị tuyệt đối trong Excel” nhưng chưa biết tính như thế nào? Sử dụng hàm gì? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như hướng dẫn bạn hàm chuyên dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số, biểu thức hay tham chiếu chứa số.

Giá trị tuyệt đối trong excel với hàm ABS

Mô tả Hàm ABS

Đây là một hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số (tức là số đó không chứa dấu)

Cú pháp

ABS(number)

Number: ở đây là một số, một biểu thức hay là một tham chiếu chứa số mà bạn muốn lấy giá trị tuyệt đối của nó

Ví dụ: ta sẽ lần lượt lấy giá trị tuyệt đối cho một số, một biểu thức và một tham chiếu chứa số

Tính giá trị tuyệt đối cho một số

Ta sẽ tính giá trị tuyệt đối cho số -8 kết quả sẽ là 8

Cú pháp:

=ABS(-8)

kết quả nhận được là 8

Tính giá trị tuyệt đối cho một số

Tính giá trị tuyệt đối cho một biểu thức

Ví dụ bạn có một biểu thức đơn giản như sau: 8-20= -12

Cú pháp:

=ABS(8-20)

kết quả nhận được là 12

Tính giá trị tuyệt đối cho một biểu thức

Tính giá trị tuyệt đối cho một tham chiếu chứa số

Cú pháp:

=ABS(C2)

Kết quả là 8

Tính giá trị tuyệt đối cho một tham chiếu chứa số

Tính giá trị tuyệt đối cho một dãy số

Bước 1: ta sẽ lấy giá trị tuyệt đối cho một tham chiếu trước

Cú pháp: =ABS(C2)

Bước 2: Sử dụng chuột chỉ xuống góc phía dưới bên phải khi hiện dấu cộng thì kéo xuống đến khi hết dãy số bạn muốn tính là xong.

Tính giá trị tuyệt đối cho một dãy số

Như vậy là bạn đã có thể tính giá trị tuyệt đối trong Excel một cách khá là đơn giản. Nếu bạn áp dụng vào các trường hợp khác phức tạp hơn mà gặp phải vấn đề hay lỗi gì có thể để lại comment mình sẽ giải đáp cho bạn!

Nếu bạn muốn giải một vấn để khác đang gặp phải thì cũng có thể để lại câu hỏi ở phần comment mình sẽ trả lời sớm cho bạn. Chúc các bạn thành công!

xemngaydi.com

Viết một bình luận