Thông tư 45/2013/tt-btc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Quy định trích khấu hao tài sản cố định mới nhất được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. Nội dụng cụ thể thông tư dưới đây Để bạn có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin cần thiết nhất. Ở đây mình sẽ tóm tắt thông tư cho các bạn. Tóm tắt … Đọc tiếp

Chi Tiết Thông tư 96/2015/TT-BTC

thông tư 96/TT-BTC

Hôm nay xemngaydi.com cập nhật chi tiết thông tư 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều … Đọc tiếp

Thông tư 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

thông tư 09/2016/TT-BTC

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban … Đọc tiếp

Đã có Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

thông tư 78/2014/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng xem thông tư Điểm nổi bật thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNDN Bộ Tài chính ban … Đọc tiếp

Thông tư 40/2017/tt-btc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

thông tư 40/2017/TT-BTC

Ngày 28 tháng 4 năm 2017 Bộ tài chính ban hành thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Dưới đây là nội dung chính của thông tư 40/2017/TT-BTC các bạn theo dõi. Trước tiên mình sẽ tóm tắt nội dung nổi bật của thông tư 40/2017/TT-BTC để … Đọc tiếp

Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư 132/2018/TT-BTC

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ tài chính ban hành thông tư số 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể nội dung thông tư 132 như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Đọc tiếp

Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo tt 23 file excel

Mẫu 07 - Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo tt 23 file excel

Bạn đang cần tìm mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư số: 23/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 03/2014/nđ-cp ngày 16 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao … Đọc tiếp