Phím tắt paste value trong excel

Bạn muốn paste value (chỉ dán giá trị) trong excel mà không muốn phải dùng chuột để click, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phím tắt paste value trong excel nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều cũng như cải thiện hiệu suất làm việc cho bạn đó.

Tổ hợp phím paste value trong excel: Ctrl + Alt +V => V => Enter

Ví dụ: bạn có 1 ô D3 là kết quả của công thức nhân từ ô F3 và ô E3 bây giờ mình sẽ copy lấy giá chị của cột từ D3 – D8 sang cột G như sau:

Bước 1: Chọn ô D3 – D8 => Ctrl + C (copy)

Bước 2: Chọn ô G3 => Ctrl + Alt + V => V => Enter

Như vậy đã xong đã copy lấy  giá trị của cột D => cột G

Phím tắt paste value trong excel

Chú ý: Chính thức trong excel không có phím tắt paste value (chỉ dán giá trị) thẳng luôn mà phải qua 2 bước như trên. Còn muốn sử dụng bạn phải tự tạo phím tắt bằng VBA.

Ngoài lề:  nếu bạn sử dụng google trang tính trên google driver thì phím tắt paste value là: Ctrl + Shift + V

Mong kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận