Ngày 26 tháng 3 là ngày gì và ý nghĩa ngày 26/3

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Ngày 26/3 là ngày gì?

Lịch sử hình thành

Bác Hồ sau khi xuất bản “Bản án chế độ thực dân Pháp” trong phần phục lục nhan đề Gửi Thanh niên Việt Nam, Bác Hồ đã kêu gọi tha thiết “Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Điều này chúng tỏ Bác Hồ rất chú trọng đến vai trò thanh niên.

ngày 26 tháng 3 thành lập đoàn tncs hồ chí minh

Tháng 12/1924, sau khi từ Quảng Châu, Trung Quốc trở về khi đó những điều kiện cho phép thành lập một tổ chức đã chin mùi

Tháng 6/1925 Việt Nam thanh niên cách mạng đồng minh hội được thành lập, ngay lúc ấy, Người đã thành lập nhóm thanh niên cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Việt Nam thanh niên đồng chí hội.

Ban đầu hội có 9 thành viên sau 1 năm đến cuối năm 1926 thành viên hội đã tăng lên con số 26 người khi đó các thành viên hội như: đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Lê Hồng Sơn, đồng chí Lê Hồng Phong….

Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, công tác thanh niên trong nước xuất hiện ở nhà máy xi măng và trường trung học Bon – Nan (nay là trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng). Chi bộ Thanh Niên Cộng Sản nhà máy xi măng có 10 đoàn viên ra tờ báo bí mật lấy tên là “Tia Lửa”

Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phong trào thanh niên vẫn rất mạnh tuy nhiên vẫn hoạt động chung với Đảng Cộng Sản mà chưa tách riêng thành một tổ chức độc lập.

Tại nghị quyết của hội nghị Trung Ương Đảng lần 2 họp tại Sài Gòn cuối tháng 3/1931 đã nhấn mạnh “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết”. Do vậy Đảng đã thống nhất các thanh niên Cộng Sản Đông Dương nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản.

Ngày 20/4/1931, chính Hồ Chủ Tịch ở nước ngoài đã gửi thư về nhắc nhở việc thống nhất nhanh các tổ chức thanh niên

Cuối tháng 4/1931 ở Trung Kỳ Xứ ủy Đoàn được thành lập trên cơ sở các Đoàn Uỷ ban Cán Sự Đoàn các cấp. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh, đã hình thành các Tỉnh ủy Đoàn và Huyện ủy đoàn khá hoàn chỉnh. Lúc này Đoàn đã có khoảng 2000 đoàn viên.

Ở Kỳ họp lần thứ 10 (9/1960) và kỳ họp thứ II (I/1961) của ban chấp hành Trung Ương Đoàn, qua nghiên cứu lịch sử trong thời kỳ thành lập Đoàn, Nghị quyết trung ương Đoàn lần thứ 2 đã quyết định chọn ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quyết định đã được đại hội Đoàn toàn quốc thông qua.

ngày 26/3 thành lập đoàn tncs Hồ chí minh

Ý Nghĩa ngày 26 tháng 3

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nó có ý nghĩa lịch sử to lớn là tổ chức Chính trị – Xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức do Đảng Cộng Sản và Hồ Chủ Tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện

Từ ngày 26/3/1931 tùy theo thời kỳ phù hợp với từng nhiệm vụ Đoàn đã đổi tên nhiều lần

+ 1931 – 1936: Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam, đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương

+ 1937 – 1939: Đoàn thanh niên dân chủ Đông Dương

+ Tháng 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

+ Tháng 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

+ Tháng 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

+ Tháng 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

+ Tháng 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới là: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”.

Được mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vinh dự và tự hào lớn của toàn thể cán bộ đoàn viên nước ta.

(Nguồn: Sưu tầm)

Viết một bình luận