Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không và nếu phải đóng thì mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài là bao nhiêu và được quy định ở đâu. Cùng xemngaydi tìm hiểu nhé

Mức đóng BHXH cho người nước ngoài

Trước tiên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải tham gia bao hiểm xã hội. Việc này được quy định tại:

Nghị Định 243/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018:quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực này 1/12/2018.

Văn bản hướng dẫn thực hiện:

Công văn 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nghị định 243/2018/NĐ-CP

Công văn 2446/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài

Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Có 2 mốc như sau:

Từ ngày 01/12/2018

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:

+ 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản

+ 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 01/01/ 2022

– Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:

+ 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản

+ 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

– Người lao động hàng tháng đóng : 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội như sau

Từ ngày 1/12/2018: Người sử dụng lao động đóng: 3,5% ; người lao động: 0%

Từ ngày 1/1/2022: Người sử dụng lao động đóng: 17,5% ; người lao động: 8%

Vậy trên đây là mức đóng BHXH cho người nước ngoài các doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động phải đóng.

Viết một bình luận