Hướng dẫn sử dụng hàm trừ ngày tháng trong excel

Làm thế nào để trừ ngày tháng trong excel được, dùng hàm gì để thực hiện cách làm như thế nào? Là những câu hỏi xenngaydi.com giải đáp và hướng dẫn từng trường hợp từng bước cụ thể để bạn có thể hiểu và làm luôn được. Cùng bắt đầu nhé

Hàm trừ ngày tháng trong excel

Trước khi bắt đầu thì mình sẽ tóm tắt hàm trừ ngày tháng trong excel dưới đây để bạn dễ theo dõi. Ở đây sẽ là hàm trừ tính ra ngày, hàm trừ tính ra tuần, hàm trừ tính ra tháng, hàm trừ tính ra năm. Bắt đầu thôi!

Trừ hai ngày cụ thể tính ra ngày

Để trừ 1 ngày cụ thể bạn chỉ cần sử dụng phép tính trừ đơn giản mà mình đã hướng dẫn ở bài “Sử dụng hàm trừ trong excel  dễ dàng”

Ví dụ: Ngày bắt đầu kế hoạch 8/12/2016, ngày kết thúc kế hoạch 4/1/2018 vậy kế hoạch kéo dài bao nhiêu ngày

=C2-B2 kết quả được là 392 ngày

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hàm DATEDIF

=DATEDIF(B2,C2,”d”) kết quả cũng là 392 ngày

Trong đó: d (day): ngày

Lưu ý: Sử dụng hàm thì bạn không lấy ngày trước trừ ngày sau được kết quả sẽ báo lỗi, còn phép trừ cơ bản thì vẫn thực hiện được.

hàm trừ ngày tháng trong excel
Hàm trừ ngày tháng trong excel

Hàm trừ 2 ngày cụ thể tính ra tuần

Như ví dụ trên ta có công thức:

=DATEDIF(B2,C2,”d”)/7

Kết quả được là 56 tuần

hướng dẫn hàm trừ ngày tháng trong excel

Hàm trừ ngày cụ thể tính theo tháng

Cùng ví dụ trên công thức là

=DATEDIF(B2,C2,”m”)

Trong đó: m (month): tháng

Kết quả trả về 12 tháng

hàm trừ ngày tháng trong excel 2010

Trừ ngày cụ thể tính theo năm

Tiếp tục tính ra năm ta có công thức như sau:

=DATEDIF(B2,C2,”y”)

Trong đó: y (year): năm

Kết là 1 năm

trừ ngày tháng trong excel

Tuy nhiên các kết quả theo tuần theo tháng theo năm là có lẻ bạn dùng phím tắt Ctrl + 1 => chọn number => ở Decimal places để 2 => Ok. Kết quả sẽ hiển thị 2 chữ số thập phân.

Như vậy mình đã giới thiệu hàm trừ ngày tháng trong excel nếu có thắc mắc gì bạn có thể để lại comment mình sẽ giải đáp. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận