Hàm nhân trong excel

Trong excel việc tính toán dữ liệu là việc thường xuyên bạn phải làm, áp dụng liên tục các phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản vào trong bảng tính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn phép nhân trong excel, ngoài dùng toán tử * mà ai cũng biết thì mình sẽ hướng dẫn bạn hàm nhân trong excel.

Hàm nhân trong excel là hàm PRODUCT

Công thức: =PRODUCT(number1, [number2], …)

Trong đó:

Number1, number2: là các số nhân. ở đây có thể điền trực tiếp số hoặc là một ô bất kỳ

Ví dụ: ta dùng hàm nhân 2 cột trong excel: Cột E: giá ; Cột F: Đơn hàng như ảnh dưới đây:

hàm nhân trong excel
Hàm nhân trong excel

Sử dụng công thức =PRODUCT(E3:F3) => Kết quả

hướng dẫn hàm nhân trong excel

Như vậy bạn đã thực hiện hàm PRODUCT để thực hiện hàm nhân trong excel

Để được kết quả cho hàm nhân 2 cột trong excel bạn thực hiện tiếp

Bạn di chuột ra góc phải dưới của ô tính D3 đến khi hiện lên dấu như dấu (+) đậm, sau đó bạn kéo xuống cho đến khi hết cột bạn muốn hiện kết quả

hàm nhân 2 cột trong excel

Và đây là kết quả hàm nhân 2 cột E và cột F ta nhận được

hàm nhân trong excel 2010

Như vậy ngoài cách dùng toán tử nhân (*) thông thường bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT để thực hiện phép nhân trong excel. Việc sử dụng hàm nhân trong excel sẽ giúp bạn thực hiện tính toán nhanh hơn và sẽ giúp nhanh chóng sử lý dữ liệu của mình nếu không may bị sai sót. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn sẽ cần:

Viết một bình luận