Cách tính tổng trong Word – Bạn biết chưa?

Tính tổng là một trong tính năng cơ bản đối với người dùng Excel, nhưng tính tổng trong Word thì chắc vẫn có nhiều người chưa biết tới. Việc tính toán đơn giản ngay trong Word có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian sao chép kết quả từ Excel cũng như thực hiện được nhiều thao tác trong cùng một file.

Cách tính tổng trong Word – thật sự dễ dàng

Về tham chiếu dữ liệu:

Qua vị trí dữ liệu trong bảng: 
Việc tham đối vị trí dữ liệu là xác định vị trí các giá trị mà bạn muốn tính toán so với ô đang chọn. Các vị trí cố định là Left (bên trái), Right (bên phải), Above (ở trên), Below (ở dưới). Nếu bạn muốn tính tổng giá trị ở các ô bên trái ô bạn đang chọn, sử dụng hàm =SUM(LEFT); đối với tính tổng giá trị của các ô bên dưới ô đang chọn, sử dụng tham đối vị trí Below, công thức tính là =SUM(BELOW).

Cách tính tổng trong Word - thật sự dễ dàng

Qua hàng và cột: 
Giống như trong Excel, dòng được tham chiếu bởi số thứ tự 1, 2, 3, …, cột được tham chiếu bởi chữ cái A, B, C, D… Theo đó vị trí của một ô dữ liệu được xác định bởi 2 tham số tương ứng với hàng và cột

Xem thêm: Hàm Excel kinh điển bắt buộc phải nhớ

Tính tổng qua tham chiếu vị trí dữ liệu trong bảng

Bước 01: Click chuột vào ô cần hiển thị kết quả tính
Bước 02: Chọn mục Layout, sau đó chọn công cụ Formula để thực hiện phép tính.
Bước 03: Hộp thoại Formula mở ra -> Bạn sẽ thấy hàm tính =SUM(LEFT) đã được điền sẵn. Hãy chọn OK để phép toán tổng được thực hiện.

Trường hợp sử dụng hàm khác ta thực hiện: điền dấu “=” vào vào ô Formula, sau đó click chuột vào ô Paste Function -> chọn SUM -> hàm SUM() được tự động điền sau dấu “=” trong ô Formula

Tính tổng qua tham chiếu hàng và cột

Ngoài cách tính tổng thông qua tham chiếu vị trí, người dùng có thể tham chiếu hàng hoặc cột để thu lại kết quả. Quy trình tính tổng bằng tham chiếu hàng và cột được thực hiện như sau:

Tính tổng qua tham chiếu hàng và cột

Bước 01: Click chuột vào ô muốn hiển thị kết quả.
Bước 02: Chọn Tab Layout > sau đó click vào tính năng Formula trên thanh công cụ
Bước 03: Khi Hộp thoại Formula xuất hiện > Bạn hãy chỉnh lại công thức mặc định thành =SUM(X1:Xn) trong ô Formula. Trong đó X là tên cột mà bạn muốn tham chiếu; n là tên hàng mà bạn muốn tham chiếu
Bước 04: Sau khi đã nhập xong công thức, bạn hãy nhấn OK. Phép tính tổng trong Word được thực hiện.

Như vậy bạn đã biết các cách tính tổng trong word thật đơn giản. Nếu bạn có thắc mắc để lại comment, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

Viết một bình luận