Các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel

Chắc hẳn rằng bạn đã từng gặp VALUE! ##### DIV/0! REF! khi làm excel,.. khi gặp trường hợp này phải làm sao? Dưới đây là các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel và cách khắc phục, theo dõi ngay nhé!

Các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel

1. “VALUE!”

Excel hiển thị lỗi “VALUE!” khi nó tìm thấy khoảng trắng, ký tự hoặc văn bản trong một công thức đáng lẽ phải là số.
Excel yêu cầu các công thức chỉ chứa các số, vì vậy nó sẽ hiển thị lỗi, nếu bạn đã bao gồm bất kỳ thứ gì khác.

Các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel
Các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel

2. “NAME?”

Lý do thường gặp nhất khi có lỗi “NAME?” là bạn đã nhập sai tên hàm ở trong Excel. Khi nhập sai tên hàm thì Excel sẽ không gợi ý chức năng và các tham số tương ứng của hàm đó (Phần lớn các hàm đều như vậy, trừ 1 số hàm đặc biệt như Datedif)

3. “#####”

Khi thấy “#####” được hiển thị trong ô, bạn có thể thấy hơi đáng sợ. Tin tốt là lỗi này đơn giản có nghĩa là cột không đủ rộng để hiển thị giá trị bạn đã nhập. Và vì vậy, việc khắc phục rất dễ dàng.

4. “DIV/0!”

Lỗi “DIV/0!” xảy ra khi trong 1 công thức Excel xuất hiện phép chia cho 0. Vì phép chia cho 0 không được định nghĩa trong toán học nên đây là 1 lỗi và được thể hiện bằng “DIV/0!” trong Excel

5. “REF!”

Lỗi “REF!” thường xảy ra khi vùng tham chiếu trong công thức Excel bị xoá hoặc bị ghi đè lên.

6. “NULL!”

Lỗi “NULL!” xảy ra khi công thức lấy phần giao nhau giữa 2 vùng không giao nhau.

7. “N/A”

Nói chung lỗi “N/A” xảy ra khi các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, LOOKUP không tìm được giá trị cần tìm.

8. “NUM!”

Lỗi “NUM!” trong Excel thường xảy ra:
Khi một công thức yêu cầu tham số là một giá trị số nhưng lại được người dùng đưa vào một giá trị không phải là số hoặc không hợp lệ.
Khi kết quả của phép tính trong Excel quá lớn hoặc quá nhỏ

Như vậy trên đây là các lỗi thường gặp khi viết hàm Excel, có lẽ với 8 lỗi này bạn cũng tự tin khỏi lo nỗi sợ lỗi khi làm Excel. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, mong rằng sẽ giúp ích được cho bạn!

https://xemngaydi.com/

Viết một bình luận